Všeobecné podmínky

Každý uživatel mobilní aplikace nebo návštěvník tohoto webu se musí řídit těmito podmínkami, v opačném případě je nucen opustit tyto stránky případně odinstalovat mobilní aplikaci.

Je zakázáno vytváření automatizovaných robotů na tyto stránky, vyhledávání, shromažďování a ukládání dat třetí osobou.

Je zakázáno kopírování textů, černé listiny blokovaných čísel (dále jen "černá listina") či částí těchto webových stránek třetí stranou.

Návštěvník těchto stránek ani uživatel mobilní aplikace nebude využívat chyb systému, ani takové chyby aktivně vyhledávat, ani jinak zneužívat tyto stránky.

Uživatel mobilní aplikace se zavazuje, že nebude úmyslně registrovat na černou listinu telefonní čísla, která mu nikterak neškodí případně mu osobně nenabízela nějaký produkt po telefonu či ho neobtěžovala.

Uživatel mobilní aplikace se dále zavazuje,že pokud se na černou listinu číslo rozhodne přidat, pak ho označí smyluplným popisem, z kterého bude jasně patrné o koho jde, případně jaký produkt mu byl nabízel, či jiný důvod proč se rozhodnul toto číslo na černou listinu přidat.

Dále se uživatel mobilní aplikace vyvaruje používání hanlivých, vulgárních či rasistických výrazů v popisu čísla na černé listině.

Pokud uživatel mobilní aplikace získal PREMIUM licenci podvodem a zjevně nesplnil úkoly specifikované v podmínkách získaní, může mu být PREMIUM licence zpětně odebrána.

Uživatel mobilní aplikace se zavazuje, že se nebude nikterak snažit získat, případně analyzovat zdrojové kódy mobilní aplikace ani webu, nebude se snažit zneužívat neveřejné API mobilní aplikace pro jakékoliv účely. Jediné API, které může používat je to, které mu bylo oficiálně přiděleno provozovatelem aplikace.

Provozovatel nebo autor mobilní aplikace nezodpovídá za škodu, která uživateli vznikla z důvodu faktu, že aplikace uživateli zabokovala příchozí hovor.

Provozovatel nebo autor mobilní aplikace a webu take nezodpovídá za to, která čísla se dostanou na černou listinu. Toto je v rukou pouze uživatelů aplikace a o přidání rozhodne algoritmus jenž vyhodnotí, zda je přítomnost čísla na černé listině žádoucí či ne.

Provozovatel nebo autor aplikace negarantuje, že aplikace zablokuje všechny nechtěné hovory, protože černá listina pracuje na principu dřívější negativní zkušenosti uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že dřív než jakýkoliv problém bude reklamovat, tak si aktualizuje aplikaci na poslední verzi, která je dostupná na Google Play.

Autor negarantuje žádnou maximální dobu, za kterou problém vyřeší. Od uživatele se očekává, že dodá maximum informací nutných k odhalení problému, případně pokud bude vyzván, že si nainstaluje debug verzi aplikace na mobilní telefon, na kterém má daný technický problém.

Provozovatel tohoto webu a mobilní aplikace si vyhrazuje právo kdykoliv a jakkoliv bez udání důvodů měnit tyto podmínky.